1. OPĆE ODREDBE
  Ovi opći uvjeti poslovanja odnose se na usluge najma plovila koje su u ponudi te na internet stranici tvrtke Marea Forte Group d.o.o., Liburnijska ulica 7a, 51414 Ičići, www.rentaboat.opatijariviera.com (stranica), putem mobilnog uređaja ili elektroničke pošte. Pregledavanjem i korištenjem naše stranice i ostvarenjem rezervacije, slažete se da ste pročitali, razumjeli i složili s ovim uvjetima poslovanja. Ujedno ste prihvatili i Izjavu o zaštiti privatnosti i podataka. Ovi opći uvjeti najma plovila odnose se i na korisnike koji plovilo iznajmljuju direktno u Poslovnici tvrtke Marea F.G. d.o.o., na adresi Liburnijska ulica 7a, u Ičićima ili putem posrednika s kojima tvrtka ima sklopljene Ugovore o međusobnoj suradnji.
 2. PREDMET POSLOVANJA Predmet poslovanja su plovila oglašena na stranici u vlasništvu tvrtke Marea d.o.o. i njezinih suradnika. Tvrtka MAREA F.G.d.o.o. odgovara za istinitost tekstualnih i brojčanih informacija te za vjerodostojnost fotografija. Kao istinite i vjerodostojne uzimat će se samo informacije navedene na originalnim obrascima i reklamnim materijalima tvrtke. Kod rezervacije plovila na stranici, koji nisu u vlasništvu tvrtke Marea F.G.d.o.o., važe Opći uvjeti i pravila suradnika sa kojima Marea F.G.d.o.o. ima sklopljen Ugovor o međusobnoj suradnji. Za ta plovila tvrtka Marea F.G.d.o.o. vrši isključivo promidžbu plovila te ne odgovara za međusobne Ugovore i uvijete sklopljene između korisnika i druge tvrtke/obrta.
 3. UVJETI NAJMA PLOVILA U VLASNIŠTVU TVRTKE Marea Forte group d.o.o. Korisnik plovila može iznajmiti plovilo isključivo sa važećom dozvolom za upravljanje brodicom. U slučaju kada gost ne posjeduje dozvolu za brodicu ili kada ju posjeduje, ali nema navršenih 18 godina te nije u pratnji punoljetne osobe, može unajmiti plovilo isključivo sa upraviteljem brodice/skipperom. Krajnji korisnik je obvezan poštivati pozitivne zakonske propise i pravila o upravljanju plovilom na moru, te se prilikom upravljanja plovilom i korištenja inventara i opreme odnositi s pažnjom. U slučaju da uz uslugu najma plovila ne želi koristiti dodatnu uslugu upravitelja brodice/skippera tvrtke Marea F.G. d.o.o., korisnik izjavljuje da posjeduje sve dozvole potrebne za upravljanje vrstom plovila kojeg unajmljuje, važeće sukladno propisima RH. U suprotnom će upravljanje plovilom prepustiti članu posade upravitelju brodice/skipperu koji ima sve odgovarajuće dozvole za plovidbu (važeće sukladno propisima RH).

Korisnik plovila iznajmljuje plovilo na vlastiti rizik te odgovara za upravljanje plovilom prema svim važećim Zakonima i Propisima Republike Hrvatske. Korisnik plovila se obvezuje upravljati plovilom sa posebnom pažnjom i odgovornošću. Krajnji korisnik se obvezuje da neće posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi, da plovilo neće sudjelovati na natjecanjima, te da neće koristiti plovilo u bilo koje gospodarske svrhe, za profesionalno ribarenje, školu jedrenja i sl., kao i da će ploviti samo uz sigurne vremenske uvjete.

Plovila se izdaju uz Ugovor o najmu (Boat rental contract) i uz Opće uvjete najma, sa punim spremnikom goriva, pripadajućom opremom te uredna i čista. Korisnika se upoznaje sa osnovnim pravilima sigurnosti plovidbe i sprječavanja onečišćenja mora, telefonskim brojevima službi traganja i spašavanja na moru te ostalih hitnih službi, postupkom u slučaju pomorske nezgode te sa sustavom vremenskih izvješća i vremenskih upozorenja. Plovilo korisnik vraća sa punim spremnikom goriva. U slučaju da korisnik vrati plovilo, a spremnik nije pun, obvezuje se djelatniku tvrtke Marea d.o.o. platiti razliku do punog spremnika goriva.

 1. CIJENE I NAČIN PLAĆANJA NAJMA PLOVILA U VLASNIŠTVU TVRTKE MAREA FORTE GORUP d.o.o.

Cijene na stranici oglašene su u valuti Eur (€) i kao takve su informativnog sadržaja. Naplata se vrši direktno djelatniku tvrtke Marea F.G. d.o.o. isključivo u kunama, u punom iznosu prije preuzimanja plovila. Za svaku naplaćenu uslugu, djelatnik tvrtke Marea F.G. d.o.o. obvezan je izdati račun, a korisnik ga je obvezan uzeti i čuvati do povrata plovila. Prihvaćamo sljedeće načine plaćanja usluga najma plovila:   – plaćanje u gotovini ili putem kartica kod isporuke djelatniku tvrtke Marea F.G. d.o.o.;   – plaćanje u poslovnici tvrtke Marea F.G. d.o.o. u Ičićima, na adresi Poljanska cesta 1 u gotovini ili karticama;   – svaka dodatna usluga (dodatni sat na plovilu, dostava plovila…) plaća se sukladno važećem cjeniku u gotovini direktno zaposleniku tvrtke.Prihvaćamo sljedeće kartice: Mastercard, Mastercard electronic, Maestro, Visa, Visa electron i V Pay.

 1. DOKUMENTI PLOVILA U VLASNIŠTVU TVRTKE MAREA F.G.d.o.o. Plovila u vlasništvu tvrtke imaju sva potrebna odobrenja i osiguranja kako za korisnike tako i za plovilo, sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Plovilo je isporučeno sa svim valjanim dokumentima potrebnim za korištenje usluge najma plovila i korisnik je obvezan čuvati ih do kraja konzumacije usluge. Na svakom plovilu u vlasništvu tvrtke Marea d.o.o. nalaze se nautičke karte i rute plovidbe koje je korisnik dužan čuvati od oštećenja.
 2. PREUZIMANJE I POVRAT PLOVILA U VLASNIŠTVU TVRTKE MAREA FORTE GROUP d.o.o.
  Tvrtka Marea F.G.d.o.o. obvezuje se isporučiti plovilo krajnjem korisniku čisto i uredno, spremno za plovidbu te potpuno opremljeno, s punim spremnicima vode i goriva. Prije početka konzumacije usluge najma plovila krajnji korisnik je obvezan pregledati opće stanje plovila i utvrditi slaže li se popis opreme i inventara sa stvarnim stanjem. Sve manjkavosti i nedostaci na plovilu i opremi utvrđeni pri preuzimanju plovila, ne daju za pravo krajnjem korisniku tražiti nižu cijenu koštanja usluge najma plovila ili naknadne reklamacije. Krajnji korisnik je obvezan plovilo vratiti djelatniku tvrtke MAREA d.o.o. na ugovoreno mjesto u ugovoreno vrijeme, čisto i neoštećeno s punim spremnicima goriva. Ukoliko krajnji korisnik ne vrati plovilo na ugovoreno mjesto na vrijeme, pristaje platiti djelatniku tvrtke Marea d.o.o. cijenu za svaki započeti sat kašnjenja sukladno važećem cjeniku isključivo u gotovini (protuvrijednost u kunama ), zbog mogućeg gubitka i troškova prouzročenih kašnjenjem plovila. Zakašnjenje plovila kreće se računati 10-15 minuta nakon dogovorenog vremena primopredaje plovila. Zakašnjenje može biti opravdano u slučaju više sile samo ako je krajnji korisnik o tome pravovremeno izvijestio djelatnika tvrtke Marea d.o.o. Troškovi za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme uzrokovane nepažnjom ili lošom upotrebom od strane krajnjeg korisnika odgovornost su krajnjeg korisnika.
 3. REKLAMACIJE I OTKAZI REZERVACIJA

Dolaskom korisnika na plovilo moguće su reklamacije na plovilo isključivo prilikom prisustva djelatnika tvrtke MAREA F.G. d.o.o. Naknadne reklamacije neće se uvažavati. Djelatnik tvrtke MAREA F.G. d.o.o.  dužan je korisnika upoznati s karakteristikama plovila i načinom upravljanja i korištenja plovila s opremom. Djelatnik tvrtke MAREA F.G. d.o.o. dužan je gostu iznajmiti čisto i uredno plovilo te mu pružiti sve usluge koje su navedene u opisu plovila i usluge. Neuredno i ne pripremljeno plovilo ili nepodudarnost informacija iz obrasca te konkretnog stanja plovila daje gostu pravo na reklamaciju. Tvrtka Marea F.G. d.o.o. može iznimno otkazati potvrđenu rezervaciju (u daljnjem tekstu storno) i odbiti korisniku pružiti uslugu najma plovila ukoliko utvrdi da korisnik nema valjanu dozvolu za upravljanje brodicom ili utvrdi da informacije i dokumenti za najam plovila ne odgovaraju dostavljenim podacima prilikom rezervacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, djelatnik tvrtke Marea F.G. d.o.o. unaprijed će obavijestiti korisnika o nemogućnosti najma do smirivanja vremena te dogovoriti novi termin najma ili vratiti novac ukoliko korisnik nije u mogućnosti prihvatiti novi termin najma. Ukoliko se putniku izvršava povrat novaca na račun, mogući su dodatni troškovi bankarskih naknada u visini od minimalno 15,00 € na trošak korisnika. Svaka rezervacija postaje aktivna i važeća po primitku akontacije kao garancije dolaska. Nadalje, navedeni uvjeti odnose se isključivo na potvrđene rezervacije. Ukoliko putnik otkaže rezervaciju, Marea F.G. d.o.o. od ukupnog iznosa akontacije zadržava: – za otkaz više od 30 dana prije dolaska – 0% od uplaćenog iznosa akontacije za troškove nastale uslijed otkazivanja; – za otkaz od 30 do 15 dana prije dolaska – 50% od uplaćenog iznosa akontacije za troškove nastale uslijed otkazivanja;- za otkaz od 14-0 dana prije dolaska – “no show” – 100% od uplaćenog iznosa akontacije za troškove nastale uslijed otkazivanja. POLICA OTKAZIVANJA U SLUČAJU COVID19 – potpuni povrat 100% ako postoji ograničenje vlade za putovanje za razdoblje najma; potpuni povrat 100% ako je klijent pozitivan na Covid 19 (15 dana prije najma); potpuni  povrat 100% ako je član uže obitelji klijenta (muž / žena ili djeca) pozitivan na Covid19 (15 dana prije najma).

 1. ŠTETE NASTALE ZA VRIJEME NAJMA PLOVILA

Za bilo kakvo oštećenje na plovilu ili opremi koja je dana na korištenje korisniku i koje je nastalo nenamjenskom upotrebom navedene opreme odgovara korisnik te se utvrđivanje eventualne štete mora izvršiti u prisustvu korisnika. Korisnik je dužan podmiriti eventualnu štetu na licu mjesta, a ukoliko odbije podmiriti svoje obveze, djelatnik tvrtke Marea F.G.d.o.o. dužan je odmah telefonski obavijestiti odgovornu osobu tvrtke te u slučaju potrebe pozvati policiju. Za posljedice u slučaju ozljede korisnika ili drugih gostiju na plovilu, potrebno je odmah obavijestiti tvrtku Marea F.G.d.o.o. Tvrtka Marea F.G.d.o.o. ne odgovara za posljedice koje mogu nastupiti kao posljedica nesavjesnog i nepravilnog korištenja plovila, kao ni za eventualnu štetu nastalu korištenjem istog. O svim lomovima i oštećenjima, bez obzira na uzrok, korisnik mora izvijestiti djelatnika tvrtke odmah kod povrata plovila kako bi se utvrdio način izvršenja potrebnih radova i/ili zamijene opreme. Za djela i/ili nepažnju korisnika zbog kojih je tvrtka Marea F.G. d.o.o. odgovorna trećoj osobi, a koja nisu pokrivena osiguranjem, korisnik se obvezuje uplatiti tvrtki Marea F.G. d.o.o. sve materijalne i pravne troškove koji mogu nastati zbog posljedica takvih djela i/ili nepažnje. Korisnik je posebno odgovoran u slučaju da plovilo bude zaplijenjeno zbog nezakonitih aktivnosti. U slučaju havarije i/ili nezgode korisnik je obvezan pribilježiti tijek događaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Korisnik je obvezan odmah obavijestiti tvrtku Marea d.o.o. o takvim događajima. U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe od strane ovlaštenih ili drugih osoba, krajnji korisnik je obvezan o tome obavijestiti ovlaštene osobe tvrtke.  O svemu navedenom sačinjava se zapisnik, koji potpisuju predstavnik tvrtke Marea F.G. d.o.o. i korisnik, prilikom povrata plovila ili u trenutku nastanka djela i/ili nepažnje i/ili drugog događaja za koji je odgovoran korisnik. U slučaju nepridržavanja svih navedenih obveza korisnik osobno odgovara tvrtki Marea F.G. d.o.o. i preuzima svu odgovornost za sve posljedice. Korisnik je odgovoran za sve prekršaje pravila plovidbe i ostalih pravila, čak i nakon isteka perioda korištenja usluge najma plovila.

 1. KUĆNI LJUBIMCI Kućni ljubimci nisu dozvoljeni na plovilima bez prethodne pismene najave na e-mail tvrtke Marea F.G. d.o.o. Ukoliko je naknadno ustanovljen boravak kućnih ljubimaca na brodu, korisnik je dužan podmiriti trošak za čišćenje plovila uslijed boravka kućnog ljubimca direktno po povratku u gotovini prema važećem cjeniku. Ukoliko kućni ljubimac uzrokuje bilo koji oblik štete plovila ili inventara na plovilu, šteta će biti podmirena na teret korisnika.
 2. GUBITAK IMOVINE I KRAĐA Tvrtka Marea Forte Group d.o.o. nije odgovorna za gubitak i/ili oštećenje imovine krajnjeg korisnika ili tuđe imovine odložene i čuvane na plovilu. Najmom plovila krajnji korisnik potvrđuje prihvaćanje uvjeta za najam plovila te time odbacuje sve zahtjeve za nadoknadu takvih gubitaka i/ili oštećenja od strane tvrtke Marea Forte Group d.o.o.
 3. PODNOŠENJE PRIGOVORA I REKLAMACIJE POTROŠAČA

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, korisnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor najkasnije 8 dana od završetka usluge, prigovori dostavljeni van spomenutog roka neće biti uvaženi. Sukladno čl. 8 st. 1. Zakona o zaštiti potrošača NN 79/07., 125/07.-isp., 79/09., 89/09.-isp, 133/09, 78/12 I 56/13 obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti isključivo u pisanom obliku, na e-mail adresu info@opatijariviera.com. Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pismenom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora. Molimo Vas da u prigovoru obvezno navedete Vaše ime i prezime te adresu ili e-mail adresu za dostavu odgovora. Korisnik je dužan surađivati s tvrtkom u dobroj namjeri da se otklone sami uzroci prigovora. Ukoliko korisnik na licu mjesta prihvati ponuđeno rješenje prigovora, tvrtka Marea Forte Group d.o.o. nije dužna uvažiti naknadnu reklamaciju. Tvrtka Marea F.G. d.o.o. ne može se smatrati odgovornom za klimatske uvjete, čistoću i temperaturu mora te za sve ostale i slične situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane usluge. Korisnik i Marea F.G.d.o.o. će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Opatiji. Mjerodavno pravo će biti pravo Republike Hrvatske. U slučaju tužbe Marea F.G. d.o.o. protiv korisnika ili obrnuto mjerodavnom se smatra lokacija tvrtke Marea F.G.d.o.o.